• Hắc Kim Đảo
  • Điểm Review : 5.0/5
  • 14 người đã theo dõi truyện này
  • 13610 lượt xem

Giới thiệu truyện

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX