Giới thiệu truyện

từng là 1 kẻ có gia đình êm ấm trước khi được triệu hồi tới dị giới để trở thành anh hùng, từng là anh hùng cứu dị giới nhưng sau đó lại trở thành một kẻ chẳng còn gì ở chính thế giới của mình. tại sao ta phải chịu đau khổ như vậy chứ? tại sao người khác lại hạnh phúc hơn ta?! các ngươi phải là kẻ chịu đau khổ! bởi vì ta! ta chính là anh hùng!!

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX